Wyłączanie/resetowanie

Jeśli jesteśmy pewni, że komputer się wyłącza nie z powodu złej jakości energii elektrycznej dostarczanej do komputera, możemy być niemal pewni że mamy do czynienia z poważną awarią.

Gdy dochodzi do momentu, gdy komputer się wyłącza samoczynnie lub resetuje (tzw. “zimny start”), a jakość dostarczonego do jego zasilacza prądu jest zgodna z wymaganymi normami, znaczy to że uszkodzeniu uległ jeden z podzespołów bazowych komputera. Takiej awarii niestety nie da się usunąć bez udziału specjalisty. Możliwe scenariusze, to:

  • uszkodzenie kondensatorów płyty głównej komputera;
  • uszkodzenie innych elementów płyty głównej;
  • uszkodzenie zasilacza;
  • uszkodzenie karty grafiki;
  • uszkodzenie pamięci RAM
  • w najlżejszym przypadku – niekompatybilność pamięci RAM.

UWAGA! W tym rozdziale nie mówimy o samoczynnym zamykaniu się systemu operacyjnego, a o brutalnym, samoczynnym wyłączaniu się komputera, dającym efekt podobny do wypięcia wtyczki zasilania podczas pracy komputera.
Jeśli jednak problem w Państwa przypadku stanowi samoczynne zamykanie się systemu, należy w panelu sterowania systemu operacyjnego odszukać “zarządzanie energią” i ustawić akcje wyłączania, uśpienia i hibernacji systemu w przypadku bezczynności, na wartość “nigdy”.

Przyczyny zewnętrzne

Wśród przyczyn złej jakości prądu dostarczanego do komputera najpowszechniejsze, to:

– spadki lub zaniki napięcia – spotykane głównie w sieciach małych miejscowości, znacznie oddalonych od podstacji energetycznych oraz w sieciach, w których załączane są odbiorniki o dużym poborze mocy – np. windy, spawarki;

– przepięcia w sieci – wywoływane są głównie przez wyładowania atmosferyczne oraz indukcję elektromagnetyczną w wielkogabarytowych maszynach, takich jak silniki elektryczne, transformatory;

– zła jakość instalacji elektrycznej wewnątrz budynku:

  • iskrzenie instalacji w puszkach i gniazdach elektrycznych, powodowane upływnością przewodu w miejscu styku i/lub śniedzeniem przewodów
  • brak linii uziemienia;
  • wadliwe przedłużacze/listwy zasilające, iskrzące na stykach, włącznikach lub mające zużyte (z niepełnym przejściem) przewody.

Tanim i bardzo skutecznym zabezpieczeniem komputera przed przepięciami jest przeciwprzepięciowa listwa zasilająca. To, bardzo powszechne urządzenie, wyposażone w bezpiecznik i warystor, zapobiega pracy komputera w przypadku zwarcia, jak również w przypadku przepięcia. Nie eliminuje jednak ryzyka związanego z przepięciami wywołanymi przez wyładowania atmosferyczne. Przed wyładowaniami zabezpieczyć może jedynie prawidłowo osadzona na budynku instalacja odgromników.

Skuteczną metodą zapobiegającą spadkom i krótkotrwałym zanikom napięcia jest stosowanie zasilaczy awaryjnych UPS. Wiele spośród nowoczesnych zasilaczy awaryjnych posiada również gniazda zabezpieczone dodatkowo filtrem przeciwprzepięciowym. W instytucjach, w których ryzyko utraty zasilania i konsekwencje takiego zaniku są wysokie, stosuje się, oprócz UPS’ów, spalinowe agregaty prądotwórcze z automatycznym rozruchem.

W przypadku złej jakości sieci elektrycznej w budynku należy całkowicie zaprzestać pracy na komputerze, jak również korzystania z innych odbiorników energii elektrycznej z sieci, do czasu usunięcia awarii. W takim przypadku mamy bowiem do czynienia już nie tylko z ryzykiem utraty sprawności komputera, a z zagrożeniem pożarowym.

W przypadku niejasności, dlaczego komputer się wyłącza, zachęcamy do kontaktu z naszym serwisem. Chętnie wyjaśnimy niejasności oraz pomożemy w rozwiązaniu problemu.