Outsourcing IT oferta

Nasze główne pakiety na obsługę informatyczną zawarliśmy w dwóch propozycjach. Oczywiście, w każdym z przypadków, opieka informatyczna może zostać odpowiednio zmodyfikowana i dopasowana do potrzeb konkretnego klienta.

1. Wyłączna opieka nad środowiskiem komputerowym – opieka informatyczna w sytuacji, w której instytucja nie posiada własnej kadry informatycznej.

Nasi pracownicy sprawują wówczas całkowitą pieczę nad prawidłowością pracy urządzeń IT klienta, poprawnością pracy sieci, systemów operacyjnych i aplikacji. W zależności od stanu i złożoności infrastruktury komputerowej klienta ustala się w umowie jeden ze sposobów nadzoru:

– codzienne dyżury w placówce instytucji + telefon alarmowy,
– kontrolne wizyty określoną liczbę razy w tygodniu + telefon alarmowy,
– tylko telefon alarmowy.

W każdym z przypadków następuje:

– maksymalnie 2-godzinny czas reakcji na zgłoszenie,
– dostarczenie zastępczego urządzenia w miejsce urządzenia uszkodzonego (na czas naprawy).

2. Outsourcing sprzętowy – opieka informatyczna w sytuacji, w której na miejscu pracuje już osoba z ramienia instytucji, bądź zespół osób czuwających nad poprawnością pracy urządzeń IT.

Proponujemy wówczas wsparcie w postaci przejęcia kwestii serwisów sprzętu. Usługa polega na gotowości telefonicznej naszego pracownika. W momencie zaistnienia awarii pracownik pojawia się na miejscu w przeciągu maksymalnie dwóch godzin, usuwa usterkę, dostarczając na czas naprawy urządzenie zastępcze. W razie zaistnienia konieczności dokonania naprawy poza lokalem klienta, nasz serwisant dopełnia wszelkich czynności w celu doprowadzenia do usunięcia awarii przez serwis.

Ceny gotowych pakietów na opiekę informatyczną znajdą Państwo w zakładce Cennik.