Napędy optyczne

W laptopach można spotkać dwa rodzaje napędów optycznych: typu Slim lub napędy szczelinowe. W komputerach stacjonarnych DELL natomiast stosuje dwa rodzaje rozmiarów napędów. Są to napędy typu Slim i Standard. Slim jest rozmiarem zaadaptowanym z komputerów przenośnych do małych obudów komputerów stacjonarnych, natomiast wersja Standard występuje wyłącznie w obudowach średnich i dużych. Niezależnie od zastosowanej wielkości napędu i jego typu (CD, DVD, czy BLURAY), wachlarz usterek sprawiających, że napęd DVD nie działa, jest podobny.

Napęd Slim:

napęd dvd nie działa    napęd dvd nie działa

Napęd Standard:

napęd dvd nie działa

Jeśli napęd DVD nie działa, możliwe jest wystąpienie jednej lub więcej z niżej wymienionych usterek.

1. Zablokowanie się płyty w napędzie.

Co zrobić w takim przypadku? W przednim panelu każdego napędu jest niewielki otwór, w który należy wsunąć cienki przedmiot (np. igłę, czy rozprostowany spinacz biurowy), tak głęboko, aż tacka napędu optycznego uchyli się. Uchyloną tackę należy następnie chwycić palcami i wyciągnąć, aż do momentu, gdy płyta da się bez problemu wyciągnąć. Może się zdarzyć, że takie zacięcie tacki będzie problemem powracającym. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest zlecić naprawę, lub wymianę naszemu serwisowi.

2. Niemożność odczytania danych z płyty.

Dolegliwość ta jest najczęstszą wśród spotykanych problemów z napędami optycznymi. Może mieć ona swoje źródło w jednej (lub więcej), spośród czterech przyczyn:

  • optyka lasera jest zabrudzona (np. kurzem, odciskami palców),
  • optyka lasera straciła sterowność,
  • zużycie się lasera (wypalenie częściowe lub całkowite),
  • mechaniczne uszkodzenie,
  • uszkodzenie nośnika, czyli płyty CD/DVD.

W przypadku, gdy napęd DVD nie działa z powodu kurzu na soczewce lasera, w zupełności wystarczającą czynnością jest zastosowanie płyty czyszczącej. Płyty takie można nabyć w większości sklepów i stoisk komputerowych. Trzeba jednak brać pod uwagę, że zabrudzona może być nie tylko soczewka. Pod ruchomą soczewką, której zadaniem jest utrzymywanie optymalnej “ostrości widzenia” płyty przez napęd, znajduje się zwierciadło lasera, a obok niego laser i odbiornik światła odbitego od płyty. Również te elementy ulegają pokrywaniu się pyłem i kurzem. Do nich jednak zamontowana na płycie czyszczącej szczotka nie jest w stanie dotrzeć.

Nie same jednak zabrudzenia dają efekt niemożności odczytania danych z płyty. Podczas długotrwałej eksploatacji napędu optycznego zużyciu podlegają również pozostałe elementy, takie jak chociażby elektronika sterująca. W samej głowicy laserowej, jak również na płycie elektroniki napędu optycznego, producenci umieszczają mikroskopijne pokrętła (potencjometry), za pomocą których można poprawić utracone parametry regulacji. Wysterowanie tych parametrów nie jest jednak czynnością, którą można zakończyć sukcesem nie dysponując diagnostycznym sprzętem i doświadczeniem.

W najcięższych przypadkach mamy do czynienia ze znacznym zużyciem lasera, (który nie jest już w stanie oświetlić nośnika danych wymaganymi parametrami wiązki światła) lub z uszkodzeniem mechanicznym. W takich przypadkach odradzamy naprawę, gdyż jej koszt równoważy lub wręcz przewyższa cenę nowego napędu optycznego.

3. Problemy lub całkowita niemożność nagrania nośników.

Jeśli napęd DVD nie działa z powodu uszkodzenia samego nośnika (płyta CD/DVD), to tego typu usterki mogą mieć dwa rodzaje źródeł. Jeden – to identyczne jak w punkcie drugim przyczyny sprzętowe, drugi – problemy programowe. Wśród problemów programowych możemy wyodrębnić problemy powodowane przez niestabilność sytemu operacyjnego lub przez nieodpowiednie / źle skonfigurowane oprogramowanie do nagrywania płyt. Komputer z taką usterką najlepiej jest dostarczyć do serwisu w całości, gdyż zlikwidowanie problemów sprzętowych samego napędu nie eliminuje problemów programowych komputera.

4. Napęd nie jest widziany przez komputer.

Takie zjawisko wywołują trzy przyczyny:

  • usterka przewodów podłączonych do napędu lub ich złe podłączenie;
  • wyłączone wykrywanie napędu w BIOSie komputera;
  • awaria sprzętowa napędu.

Jeśli napęd DVD nie działa jedynie z powodu uszkodzenia samego przewodu zasilającego lub taśmy danych, problem jest błahy i tani do usunięcia. Włączenie wykrywania w BIOSie również może nie stanowić trudności dla wielu z Państwa. Jeśli natomiast wykluczą Państwo dwie powyższe awarie, sugerujemy zakup nowego napędu optycznego, z powodu nierentowności naprawy. Naturalnie zakupiony u nas napęd optyczny na życzenie klienta montujemy w miejsce poprzedniego.

A dla chętnych poznania  szczegółów dotyczących konkretnych rodzajów napędów optycznych polecamy załączony link.