Mysz i klawiatura

klawiatura naprawa

Zarówno myszy komputerowe, klawiatury zewnętrzne i kable, jak również inne urządzenia mające status handlowy “akcesoriów komputerowych”, uznajemy za produkty nienaprawialne, w związku z czym nie podejmujemy się ich naprawy. Postawa ta podyktowana jest nierentownością napraw mocno eksploatowanych elementów, przy jednoczesnym niskim poziomie cen nowych akcesoriów.

Zajmujemy się natomiast wymianą klawiatur oraz touchpadów w laptopach, w związku z czym zapraszamy, jeśli te elementy są uszkodzone w Twoim komputerze.