Komputer się zawiesza

Zawieszanie się komputera to zjawisko na tyle powszechne, że jego istoty nie ma konieczności przybliżać. Trudno byłoby bowiem znaleźć użytkownika komputera, który nigdy nie zetknął się ze zjawiskiem zawieszenia się komputera. Kiedy zatem, gdy komputer się zawiesza, należy zacząć się niepokoić? Podejmiemy w tym artykule próbę klasyfikacji zawieszeń, na będące prawidłowymi objawami pracy komputera oraz na takie, które świadczą o awarii.

Jeżeli jakaś aplikacja potrzebuje uzyskać dostęp do zasobów dyskowych, które nie są dostępne (np. dysk sieciowy lub dysk przenośny, który został odłączony), to ma prawo w takiej sytuacji sprawić, że komputer się zawiesza. Zjawisko takie nazywamy głodzeniem procesora. Prawidłowym zawieszeniem nazwalibyśmy również takie, które powstało w skutek przeciążenia systemu. Jeśli zostanie otwarta zbyt duża ilość aplikacji lub otwarte zadania (ze względu na wymaganą moc obliczeniową), nie są wykonalne dla maszyny, którą obciążamy (np. renderowanie efektów graficznych czy dźwiękowych o stopniu skomplikowania nieprzystającym do mocy obliczeniowej komputera), to komputer ma prawo się zawiesić. Podobna sytuacja może wystąpić, gdy na maszynie o małej ilości pamięci RAM lub niewielkiej wielkości pamięci wirtualnej, edytowany jest zbyt duży plik. Jeśli zatem komputer się zawiesza w takich sytuacjach, nie powinniśmy się niepokoić, a raczej zmienić sposób użytkowania sprzętu, bądź go zmodernizować.

Może się jednak zdarzyć, że komputer zatrzyma się w oczekiwaniu na dane wejściowe. Zatrzymanie takie nie będzie jednak zawieszeniem. Doskonałym przykładem mogą być pendrive’y lub inne przenośne dyski, które podpięte do komputera podczas jego uruchamiania mogą powodować wyświetlenie komunikatu:

Brak BOOTMGR
Naciśnij Ctrl+Alt+Del, aby zrestartować.

Analogiczne sytuacje (choć z innymi komunikatami), mogą się dziać, gdy w stacji dyskietek (niektóre DELLe wciąż są w nie wyposażone) włożona jest dyskietka lub gdy w napędzie optycznym znajduje się płyta uruchamiająca jakiś system operacyjny (np. instalator).

Kiedy jednak podczas uruchamiania komputera system operacyjny ładuje się tylko do pewnego momentu, po czym zatrzymuje się i po upływie dłuższego czasu nie wykazuje żadnej reakcji (komputer się zawiesza), sytuacja nie jest poprawna (problem został szerzej opisany tutaj) . Tyczy się to również zatrzymania pracy już wewnątrz systemu operacyjnego. Jeśli podczas niskiego lub średniego obciążenia (np. programy biurowe, odtwarzacze multimedialne itd.) komputer zatrzymuje się na dobre lub po pewnym czasie zawieszenia restartuje się, często wcześniej wyświetlając niebieski ekran (blues creen), mamy do czynienia z realną awarią. Przyczyn awarii może być w tym przypadku naprawdę sporo: uszkodzenie systemu operacyjnego, wyschnięte kondensatory, uszkodzony zasilacz komputera, przegrzanie procesora, wirus komputerowy, błędy pamięci RAM, awaria dysku twardego, awaria taśm danych, awaria chipsetu płyty głównej i in. W takim przypadku zalecamy Państwu wykonać skanowanie dysku programem antywirusowym, a jeśli to nie przyniesie rezultatu, należy koniecznie skontaktować się z serwisem. Ignorowanie takiego problemu w efekcie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia komputera.