Dźwięki z głośnika

Dźwięki przy uruchamianiu komputera

Oprogramowanie BIOS komputera zawiera w sobie szereg komunikatów dźwiękowych, mających różną symbolikę. Dźwięki przy uruchamianiu komputera to w większości alerty o błędach, ale nie wszystkie. Wewnątrz obudowy komputera znajduje się głośnik systemowy, przez który emitowane są te właśnie sygnały.

Pojedyncze piknięcie z głośnika systemowego, kilka sekund po starcie komputera, sygnalizuje prawidłowe zakończenie testów “Post” i zapowiada rozpoczęcie ładowania się systemu operacyjnego. Również w trakcie pracy systemu operacyjnego może pojawić się podobny, krótkotrwały, pojedynczy dźwięk, który sygnalizuje: podłączenie klawiatury/myszy, wejście w stan uśpienia, lub wyjście z niego.

Co innego znaczy jednak długi sygnał przy starcie komputera. Jest on sygnałem błędu pamięci operacyjnej, lub pamięci karty grafiki. Jeden krótki sygnał, a po nim dwa dłuższe, sygnalizuje niewykrytą kartę grafiki w komputerze. Dwa krótkie dźwięki mogą sygnalizować inny błąd, wyświetlony tym razem w formie komunikatu tekstowego na ekranie komputera: np. niepodłączoną klawiaturę, lub zresetowane ustawień BIOS. Istnieją również inne sygnały – kombinacje długich i krótkich dźwięków, które w zależności od modelu komputera symbolizują różne awarie.

Jeśli, pomimo podłączenia klawiatury i myszy (w komputerach stacjonarnych), dźwięki przy uruchamianiu komputera się powtarzają, a sam komputer nie uruchamia się poprawnie, sugerujemy oddanie sprzętu do serwisu komputerowego.