Blue screen / niebieski ekran

blue screen

Blue Screen Of Death, czyli niebieski ekran śmierci, to krytyczne ostrzeżenie. Jego wyświetlanie sygnalizuje napotkanie przez system operacyjny Windows problemu uniemożliwiającego kontynuowanie pracy. W najnowszych systemach, takich jak Windows 10, Windows 8, Windows 7 czy Vista, pojawia się on rzadko, jednak również wystepuje. Niebieski ekran to problem, z którym stykają się częściej użytkownicy Windowsa XP lub starszych od niego. Na ekranie podane jest wiele informacji, jednak ta najważniejsza to kod identyfikujący problem, który wyświetlany jest po słowie “STOP”. Przykładowa linijka z identyfikacją problemu wygląda następująco:
STOP: 0x0000007B (0xF7998524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
W komunikacie pojawia się ciąg znaków określających przyczynę problemu. Kod błędów zawiera dwa rejestry, jeden opisuje REJESTR:
0A błąd modułu pamięci operacyjnej (RAM)
0D błąd obliczeń procesora
0E błędy nie związane z działaniem pamięci RAM i procesorem,

kolejny (po znaku x) opisuje szczegółowe informacje o błędzie.

Poniżej znajdą Państwo najczęstsze spośród pojawiających się komunikatów w oknie blue screen od death oraz ich wyjaśnienie:

BLUE SCREENKod błędu (Bug Check) Znaczenie Dodatkowe źródła
0x00000005 INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT – Błąd dotyczy zazwyczaj połączenia Win2003Server lub WinXP SP2 z niektórymi firewallami oraz programami antywirusowymi.Rozwiązanie:
-Należy zastosować poprawkę proponowaną przez firmę Microsoft(link po prawej).
PL887742
MSDN
0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL – Błąd ten pojawia się najczęściej poprzez działanie złego sterownika lub niezgodności sprzętu lub oprogramowania . Oznacza on, że w trybie jądra proces próbował uzyskać dostęp do innego procesu, podczas gdy sam miał niższe uprawnienia IRQL od tego drugiego. To jest zabronione.Rozwiązanie:
-Użyj ostatniej znanej dobrej konfiguracji lub przywracania systemu.
-Uaktualnij sterownik, którego dotyczy problem .
MSDN
PL165863
PL314063
PL311564
PL311806
PL319810
PL929338
PL319810
PL929777
KB227301
KB307129
KB837384
KB244617
KB310918
0x00000012 TRAP_CAUSE_UNKNOWN – Oznacza to, że przyczyna błędu nie jest znana.Rozwiązanie:
-Usuń niedawno zainstalowane oprogramowanie.
-Przywróć system do czasów sprzed awarii.
-Wykonaj szczegółową analizę problemu.
MSDN
KB297088
0x00000019 BAD_POOL_HEADER – Problem z alokacją nagłówka puli w pamięci. Przyczyną może być sterownik, uszkodzenie dysku lub pamięci.Rozwiązanie:
-Uaktualnij sterownik, który powoduje błąd.
-Sprawdź dysk pod kątem występowania bad sektorów oraz jego SMART.
-Sprawdź pamięć odpowiednim programem diagnostycznym.
MSDN
KB892260
KB925259
KB884585
KB905795
0x0000001A MEMORY_MANAGEMENT – Błąd sprzętowy zarządzania pamięcią.Rozwiązanie:
-W celu rozwiązania problemu należy skorzystać z tabeli pod linkiem do MSDN (po prawej)
MSDN
0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED – Jądro systemu wykryło niedozwoloną instrukcje procesora. Może wystąpić z podobnych powodów, co błąd 0x0000000A lub z powodu uszkodzonej pamięci.Rozwiązanie:
– Uaktualnij oprogramowanie (sterownik), które spowodowało błąd.
– W Biosie wyłącz cashing oraz shadowing.
-Sprawdź pamięć odpowiednim programem diagnostycznym.
MSDN
PL183169
KB314451
KB161703
PL307128
KB195857
KB284154
KB815265
0x00000023 FAT_FILE_SYSTEM – Problem z dostępem do partycji FAT32/FAT16. Problem może być zarówno sprzętowy, jak i programowy.Rozwiązanie:
-Wykonaj chkdsk /f /r
-Sprawdź stan powierzchni dysku oraz jego informacje SMART.
MSDN
KB305358
KB289205
0x00000024 NTFS_FILE_SYSTEM – Problem z dostępem do partycji NTFS. Problem może być zarówno sprzętowy, jak i programowy.Rozwiązanie:
-Wykonaj chkdsk /f /r
-Sprawdź stan powierzchni dysku oraz jego informacje SMART.
-Przywróć plik ntfs.sys poprzez konsolę odzyskiwania.
MSDN
KB228888
KB195857
0x00000027 RDR_FILE_SYSTEM – Błąd zarządzania pamięcią. Możliwe jest wyczerpanie puli adresów pamięci niestronicowanej.Rozwiązanie:
-Problem ten rozwiązuje dodanie większej ilości pamięci fizycznej dla zwiększenia puli adresów niestronicowanej dla jądra.
MSDN
KB261939
0x0000002E DATA_BUS_ERROR – Błąd parzystości pamięci RAM, L2, karty graficznej lub dysku. Czasami oznacza to, że sterownik próbuje się dostać do nieistniejącego adresu w pamięci. Możliwe jest także uszkodzenie dysku twardego lub działanie wirusa.Rozwiązanie:
-Sprawdź pamięć RAM programem diagnostycznym.
-W Biosie przywróć ustawienia zoptymalizowane lub uaktualnij BIOS.
-Sprawdź stan powierzchni dysku oraz jego informacje SMART.
-Sprawdź system na obecność wirusów.
MSDN
KB126690
0x00000035 NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS – Błąd sterownika, który napotkał na problem braku miejsca na stosie.Rozwiązanie:
-Uaktualnij dany sterownik.
MSDN
KB228911
KB155935
0x0000003F NO_MORE_SYSTEM_PTES – Problemy z tabelą stron PTE spowodowana wykonywaniem zbyt dużej liczby operacji wejścia/wyjścia lub wadliwym działaniem sterownika zarządzania pamięcią.Rozwiązanie:
-Usuń niedawno instalowane oprogramowanie, a zwłaszcza te, które dość mocno korzysta z operacji wykonywanych na dysku.
-zmodyfikuj rejestr. Nadaj HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\TrackPtes wartość 1 i ponownie uruchom komputer.
MSDN
0x00000044 MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS – Sterownik zażądał zakończenia pakietu IRP, jednak ten został już wcześniej zakończony.Rozwiązanie:
-Uaktualnij sterownik powodujący błąd.
-Uaktualnij system o najnowszy Service Pack.
MSDN
PL930570
KB294876
0x0000004E PFN_LIST_CORRUPT – Uszkodzenie listy PFN (Page File Number) sterownika, zazwyczaj poprzez inny sterownik. Przyczyną może być przechowywanie przez sterownik złej listy deskryptorów lub też przez uszkodzenie pamięci.Rozwiązanie:
-Uaktualnij wadliwy sterownik.
-Wyłącz wszelką ochronę (skanery antywirusowe lub zapory sieciowe).
-Sprawdź pamięć odpowiednim programem diagnostycznym.
MSDN
PL291806
0x0000004F NDIS_INTERNAL_ERROR – Błąd wewnętrzny sterownika MDIS (Network Driver Interface Specification).Rozwiązanie:
-Uaktualnij sterownik karty sieciowej.
MSDN
0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA – Błąd oprogramowania, które zażądało dostępu do danych, których nie ma (lub podał zły adres). Możliwe jest także uszkodzenie pamięci RAM, L2, Video lub dysku.Rozwiązanie:
-Przeinstaluj oprogramowanie, które spowodowało błąd.
-Sprawdź pamięć RAM programem diagnostycznym.
-Sprawdź stan powierzchni dysku oraz jego informacje SMART.
-Wykonaj komendę chkdsk /f /r
-Odinstaluj niedawno instalowane oprogramowanie oraz urządzenia.
Uaktualnij sterowniki.
MSDN
PL894278
PL183169
PL171003
PL310628
KB310869
KB284154
PL329832
0x00000051 REGISTRY_ERROR – Błąd rejestru lub menedżera konfiguracji. Błąd I/O może się pojawić, gdy rejestr próbuje odczytać jeden ze swoich plików. Może być także spowodowany uszkodzeniem systemu plików lub uszkodzeniem sprzętowym. W starszych systemach NT błąd ten pojawia się na skutek złego zarządzania pamięcią.Rozwiązanie:
-Użyj ostatniej znanej konfiguracji lub przywracania systemu.
-Zainstaluj najnowszy Service Pack do systemu.
-Sprawdź partycję systemową komendą CHKDSK.
MSDN
PL282501
KB321771
KB810558
KB815265
KB126690
0x00000058 FTDISK_INTERNAL_ERROR – System został uruchomiony ze złej kopii zapasowej lub partycji lustrzanej. Kopie te mogły być uszkodzone. Błąd może być spowodowany reaktywowaniem partycji podstawowej.Rozwiązanie:
-Użyj ostatniej znanej konfiguracji lub przywracania systemu.
-Ponownie przywróć partycję z kopii zapasowej.
MSDN
0x0000005A CRITICAL_SERVICE_FAILED – Błąd ładowania zestawu LastKnowGood. Może wystąpić także po dodaniu nowego sprzętu.Rozwiązanie:
-Sprawdź zgodność sprzętową oraz wszystkie sterowniki.
Użyj ponownie ostatniej znanej konfiguracji lub przywracania systemu.
MSDN
0x0000005C HAL_INITIALIZATION_FAILED – Błąd inicializacji HAL.Rozwiązanie:
-Sprawdź zgodność sprzętową.
-Sprawdź pamięć odpowiednim programem diagnostycznym.
Sprawdź dysk narzędziem CHKDSK oraz informacje SMART dysku.
MSDN
0x0000006F SESSION3_INITIALIZATION_FAILED – Błąd inicjowania systemu Windows, faza uruchamiania autostartu sterownika.Rozwiązanie:
-Uaktualnij sterownik/oprogramowanie powodujące błąd.
-Wyłącz zbędne programy z autostartu.
MSDN
0x00000073 CONFIG_LIST_FAILED – W którymś z wyższego poziomu kluczy, nie można zlinkować drzewa rejestru. Nie można powiązać którejś z gałęzi: SAM, SECURITY, SOFTWARE lub DEFAULTRozwiązanie:
-Przywróć rejestr wg artykułu PL307545 (z kopii przywracania).
MSDN
PL307545
0x00000074 BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO – Uszkodzenie informacji o systemie. Może być spowodowane uszkodzeniem pamięci. Przyczyną może być uszkodzenie pliku rejestru: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEMRozwiązanie:
-Przywróć brakujący plik.
-Sprawdź pamięć odpowiednim programem diagnostycznym.
Sprawdź dysk narzędziem CHKDSK oraz informacje SMART dysku.
MSDN
PL326679
KB283433
KB247998
KB255236
0x00000076 PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES – Sterownik nie zwolnił strony po wykonaniu operacji I/O.Rozwiązanie:
-Uaktualnij sterownik i zastosuj porady z MSDN.
MSDN
KB825760
KB256010
0x00000077 KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR – Bład w pliku stronicowania oznaczający, że nie istnieje blok danych jądra, a więc nie może zostać załadowany do pamięci.Rozwiązanie:
-Przeskanuj komputer online na wirusy.
-Sprawdź stan powierzchni dysku oraz jego informacje SMART.
-Wykonaj komendę chkdsk /F /R
MSDN
PL228753
PL315266
KB126690
0x00000079 MISMATCHED_HAL – Warstwa abstrakcji sprzętu (HAL) nie współgra z jądrem systemu. Może się pojawić, gdy po zainstalowaniu systemu zmieniono tryb ACPI np wyłączono. Przyczyną mogą być także skopiowane złe pliki konfiguracji procesora.Rozwiązanie:
-Zmień tryb ACPI w biosie
-Wykonaj odzysk plików Hal.dll oraz Ntoskrnl.exe z płyty instalacyjnej systemu.
MSDN
0x0000007A KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR – Błąd w pliku wymiany, nie można wczytać danych do pamięci. Może być to spowodowane niezgodnością dysku, sterowników kontrolera, firmwareu, a nawet sprzętu.Rozwiązanie:
-Wykonaj chkdsk /f /r
-Sprawdź stan powierzchni dysku oraz jego informacje SMART.
-Uaktualnij sterowniki do chipsetu płyty głównej lub kontrolera dysków.
MSDN
KB913379
PL330100
KB126690
0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE – Podczas uruchamiania stracono dostęp do partycji systemowej lub woluminu rozruchowego.Rozwiązanie:
-Usuń nowe sterowniki lub wykonaj ich aktualizację.
-Przeskanuj na obecność wirusów.
-Wykonaj chkdsk /f /r
-Sprawdź stan powierzchni dysku oraz jego informacje SMART.
MSDN
PL314859
PL928632
PL922976
PL324103
KB839210
KB303786
KB811408
KB303786
KB307099
PL316401
0x0000007E SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED – Nie przechwycono wyjątku obsługi błędów generowanego przez wątek systemowy. Problemem może być wadliwy sterownik, oprogramowanie, niezgodność sprzętowa lub uszkodzona usługa systemowa.Rozwiązanie:
-Przyczyny należy szukać w dzienniku podglądu zdarzeń.
-W przypadku sterownika lub oprogramowania należy je uaktualnić.
-Uaktualnij Bios.
MSDN
PL929734
PL321637
PL313050
PL900485
PL839641
PL330182
PL888372
PL873161
PL929734
KB238265
KB327863
KB818966
KB930311
0x0000007F UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP – Błędy sprzętowe lub programowe jądra systemu (awaria sprzętu, problemy z oprogramowaniem lub problemy z uzyskaniem przerwania.Rozwiązanie:
-Przywróć ustawienia Biosu.
-Wykonaj gruntowne testy całego sprzętu.
-Uaktualnij wszystkie sterowniki.
-Przywróć rejestr.
MSDN
PL137539
PL814789
KB126690
0x00000080 NMI_HARDWARE_FAILURE – Ogólny błąd sprzętowy.Rozwiązanie:
-Odinstaluj i usuń nowy sprzęt.
-Upewnij się, że wszystkie karty rozszerzeń oraz pamięć są poprawnie zamontowane, a ich stylki nie są uszkodzone.
-Sprawdź pamięć programem diagnostycznym.
-Sprawdź dysk tward narzędziem CHKDSK oraz SMART dysku.
-Sprawdź poprawność podłączeń całego okablowania.
MSDN
KB126690
0x0000008E KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED oraz KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M – W trybie jądra wygenerowano wyjątek, którego nie przechwycono. Najczęściej jest wynikiem braku zgodności sprzętowej (problem ze sterownikiem lub Biosem).Rozwiązanie:
-Uaktualnij sterownik, który spowodował błąd.
-Uaktualnij Bios.
MSDN
PL315335
KB829578
0x00000093 INVALID_KERNEL_HANDLE – Chronony lub nieprawidłowy uchwyt został przekazany do NtClose (próbował go zamknąć).Rozwiązanie:
-Najczęstszą przyczyną jest któryś sterownik, więc należy go uaktualnić. W przypadku gdy jest nieznany, należy zacząć od sterownika karty graficznej.
-Należy stosować ogólne metody naprawiania błędów.
MSDN
KB816600
KB890648
0x0000009C MACHINE_CHECK_EXCEPTION – Nieodwracalny błąd sprzętwoy. Jednak błąd ten pojawia się na skutek przegrzania podzespołów.Rozwiązanie:
-Przywróć domyślne ustawienia w Biosie oraz wyłącz wszelkie programy do podkręcania.
-Sprawdź sprzęt odpowiednimi programami diagnostycznymi.
MSDN
PL329284
PL162363
0x0000009F DRIVER_POWER_STATE_FAILURE – Błąd zasilania urządzenia lub źle napisany sterownik. Problem pojawia się głównie podczas przechodzenia do/z trybu gotowości, hibernacji czy zamykania systemu.Rozwiązanie:
-Uaktualnij dany sterownik.
MSDN
KB246243
KB315249
KB262575
KB314101
KB929762
0x000000A5 ACPI_BIOS_ERROR – Błąd ustawień ACPI w Biosie.Rozwiązanie:
-Przywróć w Biosie ustawienia fabryczne.
-Uaktualnij BIOS.
MSDN
KB256841
KB840172
0x000000AB SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT – Występuje, gdy zwalniana jest pula sesji, lecz pula sterownika jest nadal przechowywana w pamięci. Błąd pliku: win32k.sys, atmfd.dll, rdpdd.dll lub sterownik karty graficznej.Rozwiązanie:
-Zainstaluj najnowszy Service Pack do systemu.
MSDN
KB317855
KB901150
KB907242
0x000000B4 VIDEO_DRIVER_INIT_FAILURE – System nie mógł przełączyć się do trybu graficznego, ponieważ nie mógł znaleźć sterownika do karty graficznej. Może być to spowodowane konfliktem sprzętowym.Rozwiązanie:
-Uaktualnij sterownik do karty graficznej. Usuń poprzedni w trybie awaryjnym.
MSDN
KB250271
KB240369
0x000000B8 ATTEMPTED_SWITCH_FROM_DPC – Nielegalne działanie z DPC. Zazwyczaj są to problemy sprzętowe, a zatem i sterownika.Rozwiązanie:
-Zainstaluj najnowszy Service Pack do systemu.
-Uaktualnij sterowniki.
MSDN
KB281428
KB824354
KB888190
KB287582
KB319453
0x000000BE ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY – Sterownik próbował zapisywać dane do obszaru pamięci tylko do odczytu. Błąd sterownika, usługi systemowej lub firmware.Rozwiązanie:
-Uaktualnij dany sterownik lub firmware.
MSDN
KB299371
KB244617
KB956246
0x000000C1 SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION – Sterownik próbował zapisywać do specjalnego obszaru pamięci.Rozwiązanie:
-Należy uaktualnić wadliwy sterownik.
MSDN
KB244617
0x000000C2 BAD_POOL_CALER – Niedozwolona próba użycia pamięci przez dany program lub sterownik.Rozwiązanie:
-Uaktualnij dany sterownik lub oprogramowanie.
MSDN
PL310527
PL307151
KB265879
0x000000C4 DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION – Ogólny błąd dla błędów krytycznych.Rozwiązanie:
-Należy sprawdzić parametry błędu w tabeli dostępnej w linku MSDN w celu weryfikacji problemu.
-Użyj Driver Verifier, aby wyłączyć wadliwy sterownik.
MSDN
KB244617
KB298690
0x000000C5 DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL – Próba użycia nieprawidłowego obszaru pamięci, przy zbyt wysokim poziomie IRQL procesu.Rozwiązanie:
-Uaktualnij sterownik powodujący dany błąd.
-Użyj Driver Verifier do zdiagnozowania problemu.
MSDN
KB298690
KB244617
0x000000C6 DRIVER_CAUGHT_MODIFYING_FREED_POOL -Sterownik próbował dostać się do zwolnionego obszaru pamięci.Rozwiązanie:
-Uaktualnij sterownik.
Użyj Driver Verifier do weryfikacji problemu.
MSDN
KB244617
0x000000C7 TIMER_OR_DPC_INVALID – Zegar jądra lub procedura wywoływania opóźnień (DPC) został wykryty w niedozwolnym miejscu w pamięci. Sterownik mógł nie zwolnić zegara lub DPC, a wykonał już zwolnienia pamięci, gdzie znajdował się zegar lub DPC.Rozwiązanie:
-Uaktualnij sterownik.
Użyj Driver Verifier do weryfikacji problemu.
MSDN
KB244617
0x000000C9 DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION – Błąd ten pojawia się gdy włączony jest Driver Verifer, a w nim zaznaczona jest opcja weryfikacji naruszenia I/O. Samo naruszenie, oczywiście musi wystąpićRozwiązanie:
-Wyłącz Driver Verifier (jeżeli nie jest potrzebny).
MSDN
KB244617
0x000000CB DRIVER_LEFT_LOCKED_PAGES_IN_PROCESS – Błąd powiązany z błędem 0x00000076. Sterownik lub menedżer I/O zawiódł podczas zwalniania zablokowanych stron po operacji I/O.Rozwiązanie:
-Zastosuj porady dla 0x00000076.
-Błąd może się pojawić w systemie Vista, gdy w Driver Verifer włączono opcję “Pool Tracking”
MSDN
KB256010
KB825760
0x000000CE DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS – Sterownik nie może anulować oczekujących operacji przed zakończeniem pracy.Rozwiązanie:
-Uaktualnij lub zainstaluj prawidłowy sterownik
MSDN
KB310899
KB296946
KB293410
KB290114
0x000000D8 DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES – Brak stron tabeli stron PTE. Zazwyczaj przez sterownik, który nie oczyszcza prawidłowo pamięci. Pierwszy parametr wskazuje sterownik, który zajął większość PTE. To co zwrócił stos, to sterownik, który faktycznie spowodował błąd.Rozwiązanie:
-Należy uaktualnić obydwa sterowniki.
MSDN
0x000000D1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL – Jądro procesu użytego przez system do uzyskania dostępu do pamięci stronicowania, miało zbyt niski poziom IRQL. Przyczyną może być błąd sterownika ale także uszkodzenie pamięci lub pliku stronicowania.Rozwiązanie:
-Uaktualnij sterownik, którego dotyczy problem.
-Sprawdź pamięć programem diagnostycznym.
-Wykonaj komendę chkdsk /F /R
-Sprawdź dysk twardy na obecność bad sektorów oraz jego SMART.
MSDN
PL316208
PL317326
PL810980
PL839876
PL810093
PL916595
KB319870
0x000000E3 RESOURCE_NOT_OWNED – Wątek próbował zwolnić nie swoje zasoby. W praktyce, jednak są to błędy systemu plików NTFS oraz pliku ntfs.sysRozwiązanie:
-Zainstaluj najnowszy Service Pack do systemu operacyjnego.
-Przwyróć plik ntfs.sys spod konsoli odzyskiwania.
MSDN
KB281317
KB307232
0x000000ED UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME – Podsystem wejścia/wyjścia próbował z niepowodzeniem zamontować wolumin rozruchowy.Rozwiązanie:
-Sprawdź dane SMART dysku.
-Zmień kable do dysku.
-Uaktualnij sterowniki kontrolera dysków, a przypadku nowej instalacji użyj najnowszych sterowników trybu tekstowego.
MSDN
PL297185
PL315403
0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER – Błąd powoduje zazwyczaj sterownik, który wymusił wstrzymanie w nieskończoność systemu. Przyczyną może być sterownik, głownie karty graficznej, a nawet jej uszkodzenie sprzętowe.Rozwiązanie:
-Uaktualnij sterownik, którego dotyczy problem.
-Spróbuj z inną kartą graficzną.
MSDN
PL293078
0x000000F2 HARDWARE_INTERRUPT_STORM – Jądro wykryło “burzliwe” przerwanie. Pojawia się gdy na poziomie zwalniania przerwania urządzenia nie dochodzi do zwolnienia IRQ.Rozwiązanie:
-Uaktualnij sterownik, którego dotyczy błąd.
0x000000F3 DISORDERLY_SHUTDOWN – Nie powodzenie zamykania systemu, spowodowane brakiem pamięci.Rozwiązanie:
-Zwiększ pamięć wirtualną
MSDN
0x000000F4 CRITICAL_OBJECT_TERMINATION – Zakończono krytyczny dla systemu proces lub wątek.Rozwiązanie:
-Sprawdź system pod kątem wirusów.
-Podłącz dysk jako Master.
-Wykonaj szczegółową analizę historii problemu w celu znalezienia przyczyny.
MSDN
KB330100
0x000000FC ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY – Próba uruchomienia pamięci niewykonalnej.Rozwiązanie:
-Uaktualnij sterownik, który spowodował błąd
MSDN
PL878474
0x000000FD DIRTY_NOWRITE_PAGES_CONGESTION – Brak wolnych stron do kontynuowania podstawowych operacji systemowych.Rozwiązanie:
-Uaktualnij sterownik, który spowodował błąd.
MSDN
0x000000FE BUGCODE_USB_DRIVER – Problem ze sterownikiem USB.Rozwiązanie:
-Uaktualnij sterowniki do chipsetu płyty głównej oraz kontrolera USB.
-Zainstaluj najnowszy Service Pack do systemu operacyjnego.
MSDN
PL331988
PL930568
0x00000116 VIDEO_TDR_ERROR – Próba zresetowania sterownika ekranu nie powiodła się.Rozwiązanie:
-Uaktualnij sterowniki od karty graficznej.
MSDN
0x00000117 VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED – Sterownik ekranu nie odpowiedział w odpowiednim czasie.Rozwiązanie:
-Uaktualnij sterowniki od karty graficznej.
MSDN
0xC000021A STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED – Błąd, który występuje podczas przechodzenia do trybu jądra oraz do podsystemu trybu użytkownika i nie można zagwarantować bezpieczeństwa. Może być to spowodowane także działalnością złośliwego oprogramowania oraz zmodyfikowaniem uprawnień dostępu do plików konta System.Rozwiązanie:
-Usuń niedawno zainstalowane oprogramowanie oraz te, które zostało wymienione jako przyczyna błędu
-Przywróć rejestr
-Sprawdź system na obecność wirusów (koniecznie).
MSDN
PL156669
PL316503
PL318666
0xC0000221 STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH – Problemy ze sterownikami lub systemem plików. Może także oznaczać uszkodzenie dysku oraz pliku stronicowania. Uszkodzenie sprzętu .Rozwiązanie:
-Uaktualnij sterownik którego dotyczy problem.
-Sprawdź dysk na obecność bad sektorów oraz jego SMART.
-Wykonaj gruntowne sprawdzenie sprzętu.
MSDN
PL314474
KB101096
KB160495