Błędy wyświetlania obrazu

Omówienie wszystkich problemów, jakie mogą towarzyszyć prawidłowemu wyświetlaniu obrazu w komputerze (paski na ekranie czyli artefakty, podzielony obraz, martwe piksele, wypalone paski), jest tematem bardzo obszernym. Skupimy się więc jedynie na sklasyfikowaniu problemów, które pojawiają się w tej dziedzinie najczęściej.

Najpowszechniejsze błędy wyświetlania obrazu:

1. ARTEFAKTY.

artefakty    artefakty

artefakty    artefakty

Wielokrotnie wyświetlające się błędne pasy w stałych odstępach wskazują na awarię karty graficznej. Dodatkowym testem dla komputerów stacjonarnych, pozwalającym we własnym zakresie wyeliminować usterkę monitora, jest podłączenie komputera pod inny monitor. Jeśli błędy wyświetlają się niezależnie od podłączonego ekranu, mogą mieć Państwo pewność, że usterka dotyczy właśnie karty graficznej komputera. Z uszkodzoną kartą grafiki można zgłosić się do naszego serwisu, dostarczając kartę grafiki lub cały komputer.
Inaczej natomiast wygląda zdiagnozowanie usterki występującej w laptopach. Jest to czynność bardziej skomplikowana i jednoznaczne określenie przyczyny występowania błędu może się okazać niemożliwe w warunkach domowych. Musimy mieć świadomość, że inne piny na karcie graficznej odpowiadają za przesył obrazu na matrycę, a inne za przesył obrazu do monitora zewnętrznego. Tym samym posiadacz uszkodzonego laptopa, podłączając go do monitora zewnętrznego, na którym obraz wyświetla się prawidłowo, może mieć mylne wrażenie, że winna jest matryca lub elementy komputera z nią związane.

2. WYPALONE LINIE

1 Row Dead Pixel    1 Row

Zupełnie inną przyczynę mają usterki związane z pionowymi, lub poziomymi cienkimi, równymi liniami, nie zmieniającymi się podczas dalszego użytkowania sprzętu. Są to błędy powstałe w uszkodzonych procesorach sterujących obrazem wewnątrz matryc i monitorów ciekłokrystalicznych. Są to uszkodzenia, których się nie naprawia.

3. MARTWE PIKSELE / SUBPIKSELE

dea1

Problem martwych pikseli również nie dotyczy samego komputera i jego karty graficznej, lecz wyłącznie matrycy lub monitora. Zjawisko to jest procesem nieodwracalnym. Pole o wielkości 1 piksela, które całkowicie przestało reagować na podawany z komputera obraz nazywane jest martwym pikselem, natomiast takie, które nie reaguje jedynie na niektóre składowe wyświetlanych barw nosi nazwę martwego subpiksela. Ponieważ usterka ta nie jest możliwa do naprawienia rozwiązaniem jest wymiana matrycy bądź tolerowanie występującego błędu wyświetlania obrazu.

Jeśli wystąpią w Państwa komputerach powyższe, bądź inne objawy, zachęcamy do skontaktowania się z naszym Serwisem celem jednoznacznego zdiagnozowania usterki oraz uzyskania propozycji ewentualnej naprawy.

Podstawowe informacje odnośnie rozwiązywania problemów z monitorami, znajdą Państwo również na dedykowanej tym problemom stronie Dell.